under-header-bg

Provtryckning

HYDMOS Industriteknik AB har utvecklat kunnandet inom provtryckning under en lång rad av år.

Vi bygger provtryckningsutrustningar
- för de flesta gaser och vätskor
- handmanövrerade
- PLC styrda, med eller utan filöverföring till PC
- med eller utan läcksökning

Gemensamt för dem alla är att det är tryckluftdrivna.

Kunnandet inom provtryckning har också lett till att vi levererar riggar för utmattningsprovning, det senaste är upp till 25 Hz

Exempel på utrustningar vi har byggt:

 

Vill du veta mer, ring oss   08 795 52 60