under-header-bg

Våra kunder finns inom bl.a.

 • Stål- och metallindustrin
 • Sågverksindustrin
 • Livsmedelsindustrin
 • Läkemedelsindustrin
 • Kärnkraftsindustrin
 • Försvaret
 • Verkstadsindustrin
 • Bilindustrin
 • Processindustrin
 • Specialmaskinbyggare
 • Pappers- och massaindustrin
 • Miljö och kvalitetspolicy
 • Integritetspolicy (GDPR)

 

ISO 9001ISO 14001ce logo small

 

HPF-logga

Om oss

HYDMOS Industriteknik AB började sin verksamhet 1988. Vår personal har en gedigen erfarenhet från hydraulikbranschen sedan början av 80-talet.

Vi monterar alla våra system själva vilket borgar för att de blir rätt. HYDMOS CE-märker utrustningen vid behov. HYDMOS har ett komplett kvalitets- och miljöledningssystem i hela företaget enligt ISO9001:2000 resp. ISO 14001. HYDMOS spetskompetens är att leverera kompletta system integrerade med elektronisk styr- och regleutrustning. För det vi själva inte är duktiga på anlitar vi underleverantörer. För elektronik och styrsystem använder vi ledande företag inom automationsbranschen. För vårt konstruktionsarbete använder vi SolidWorks.

Provtryckning

Läs mer om provtryckning under rubriken produkter.

HYDMOS har, som endast ett av fyra tillverkande företag i Sverige, personal som innehar Hydraulik och Pneumatikföreningens yrkescertifikat inom alla de tre kategorierna montör, underhållstekniker och konstruktör. Dessutom har vår montagepersonal SSG Entrépass.

En del av Momentum Group

Hydmos Industriteknik AB är sedan 2023 en del av börsnoterade Momentum Group som har rötter i en drygt 100-årig framgångsrik företagskultur med ursprung i Bergman & Beving. Momentum Group driver, utvecklar och förvärvar framgångsrika hållbara företag i Norden genom ett aktivt ägande med ett decentraliserat resultat- och affärsansvar. Gruppen består av ett antal företag som tillsammans utgör en av Nordens ledande leverantörer av industrikomponenter, industriservice och andra relaterade tjänster inom industrisektorn.

Mer om Momentum Group

Vi söker företag som vill utvecklas tillsammans med oss

Momentum Group söker alltid efter entreprenörer, företagsledare och ägare till bolag med exempelvis starka varumärken och/eller marknadskanaler som kan förstärka gruppens nuvarande verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande positioner. Momentum Group är en långsiktig ägare som har kraften och erfarenheten att vidareutveckla förvärvade bolag för hållbar lönsamhet och tillväxt.

Läs mer hos Momentum Group

Företaget ägs av Momentum Group och familjen Ljungberg