under-header-bg

Hydrauldriven tvåstegs gasbooster

Hydrauldriven tvåstegs gasbooster för argon 10 bar upp till 180 bar, 57 Nm3/h. Elmotor 18,5 kW. Styrsystem med drifttidsövervakning, tryckövervakning och rapportering av pumpad gasmängd. Gaskylning på mellansteget och utgående gas.

Levererad sommaren 2011

hydraulics

Hydraulsystem

 

Se exempel→

hogtryck gasboost

Provtryckningssystem

Se exempel →

hogtryck gasboost

Gasboostersystem

 

Se exempel→

raindrop

Vattenhydrauliksystem

 

Se exempel →

Vill du veta mer, ring oss   08 795 52 60