under-header-bg

Ventiler

Hydmos kan erbjuda ett stort antal ventiler inom många applikationsområden, samtliga mot höga tryck och för de flesta vätskor och gaser. Dessa ventiler och systemkomponenter används i de system vi bygger.

Nålventiler:

Genom Butech kan vi också erbjuda nålventiler för tryck upp till 4200 bar i storlekar från 1/4" till 9/16". De kan fås i 2-ports och 3-portsutförande och kan också förses med luftdon.

Avstängingsventiler:

Genom Haskel kan vi erbjuda riktningsventiler för tryck upp till 4200 bar, samtliga endast luftstyrda.

Kulventiler:

Genom Butech (ägt av Haskel) kan vi erbjuda kulventiler i storlekar från 1/4 till 1", tryck upp till 1400 bar och i 2-vägs, 3-vägs och 4-vägsutförande. Samtliga ventiler i rostfritt stål. En mängd olika anslutningsgängor finns att tillgå. Kulventilerna kan också förses med luftmanöverdon eller elektriska don.

Backventiler:

Genom både Haskel och Butech kan vi erbjuda backventiler i olika utföranden, Haskels "semi-soft", o-ringstätade och andra varianter. Tryck upp till 4200 bar.

Tryckvakter:

Genom Haskel kan vi erbjuda pneumatiska tryckvakter vilka känner gas- eller vätsketrycket och lämnar en tryckluftsignal (NC eller NO) vilken kan användas till att styra vätskepumpen resp gasboostern eller till att manövrera någon annan ventil. Tryckvakternas avkänningsområde finns från 1 till 4200 bar.

Tryckbegränsningsventiler:

Genom Haskel kan vi erbjuda tryckbegränsningsventiler för de flesta gaser och vätskor för tryck upp till 4200 bar.

Filter:

Genom Haskel och Butech kan vi erbjuda filter i olika tryckklasser, filtreringsgrad och filtermedia.

 

Vill du veta mer, ring oss   08 795 52 60