under-header-bg

Tryckförstärkare från Haskel

Tryckförstärkare från Haskel kännetecknas av en enkel och pålitlig konstruktion som funnits i över 40 år. De finns i stort antal utföranden, enstegs- (enkelverkande eller dubbelverkande) och i tvåstegsutförande.
Ju större kvoten mellan inkommande tryck och utgående tryck är desto fler steg behöver man. En enstegs tryckstegrare klarar ett förhållande om 1:25 och en tvåstegs ca 1:100.


Haskels tryckstegrare har en tätning mellan drivluften och den pumpade luften (gasen). Skulle denna tätning börja läcka kommer den pumpade luften (gasen) att komma in i drivdelen och sedan ut genom drivluftens ljuddämpare.


Tryckstegrarnas kylning är också ganska enkel, den förbrukade drivluften leds genom en ljuddämpare som riktas mot högtrycksdelen varmed den kyls. Tvåstegstryckstegrarna har ingen kylning mellan stegen förutom den kylning som sker när luften (gasen) passerar i förbindelseröret mellan de två stegen.

 

Tryckstegrarna är i första hand avsedda för att pumpa luft men klarar även andra gaser. De skall inte användas för oxygen. Tryckstegrarna klarar lika högt inkommande tryck som utgående tryck för respektive steg.


Tryckstegrarna kan kan fås med olika modiferingar, exempelvis drift med låga drivtryck, externt start-stopp, räkneverk, mm.


Modellkoden består av en bokstavskombination följt av en sifferkombination. Bokstäverna anger pumptyp, siffrorna anger tryckstegringsförhållandet.


Vid stor skillnad mellan inlopps- och utloppstryck rekommenderas tvåstegsförstärkare eller till och med kombination av enstegsförstärkare och tvåstegsförstärkare.


Vid större flöden rekommenderas de dubbelverkande typerna.


Varje pump har ett individuellt serienummer som anger tillverkningsmånad/år samt ett löpnummer.


Tabellen intill visar tillgängliga modeller och deras maximala utgående tryck.


Katalog med beräkningsprogram finns under fliken BERÄKNINGSPRORAM

  

ModellTryck bar
HAA31-2.5N 22
HAA31-3.5N 31
HAA31-4.5N 41
4AAD-2 17
AA-8 170
AA-15 153
AAD-2 20
AAD-5 85
AAD-15 170
AAD-30 306
AAT-7/30 306
AAT-15/30 306
AAT-30/50 340
8AAD-2 20