under-header-bg

Gasboostrar -luftdrivna

Luftdrivna gasboostrar från Haskel kännetecknas av en enkel och pålitlig konstruktion som funnits i över
40 år. De finns i stort antal utföranden, enstegs- (enkelverkande eller dubbelverkande) och i
tvåstegsutförande.

Ju större kvoten mellan inkommande tryck och utgående tryck är desto fler steg behöver man. En enstegs-booster klarar ett förhållande om 1:20 och en tvåstegsbooster ca 1:50.

Haskels gasbostrar har alltid tre tätningar mellan drivluften och den pumpade gasen. Dessa tre tätningar
skapar två mellanrum mellan sig. Dessa är ventilerade till atmosfär och kan anslutas för att ledas bort.
Risken för att luften skall blanda sig med gasen är därför mycket liten.

Gasboostrana har också en inbyggd kylning genom att den förbrukade luften leds förbi en mantel runt gassektionen. Tvåstegsboostrarna har dessutom en kylning mellan stegen.

Boostrarna klarar de flesta gaser. Vissa försiktighetsåtgärder skall vidtagas vid vätgas- och syrgas-applikationer. Boostrarna klarar lika högt inkommande tryck som utgående tryck.

Boostrarna kan fås med olika modiferingar, exempelvis drift med låga drivtryck, externt start-stopp,räkneverk, drift vid låga temperaturer mm.

Modellkoden består av en bokstavskombination följt av en sifferkombination. Bokstäverna angerpumptyp, siffrorna anger tryckstegringsförhållandet.

Vid stor skillnad mellan inlopps- och utloppstryck rekomenderas tvåstegsboostrar eller till och medkombination av enstegsbooster och tvåstegsbooster.

Vid större flöden rekomenderas de dubbelverkande typerna. För större boostrar rekomenderas de hydrauldrivna.

Varje pump har ett individuellt serienummer som anger tillverkningsmånad/år samt ett löpnummer.

Tabellen nedan  visar tillgängliga modeller och deras maximala utgående tryck.

Katalog med beräkningsprogram finns under fliken  DATABLAD OCH BERÄKNINGSPRORAM.

 

 Högsta tryck vid drivtryck 10 bar

ModellTryck bar
AG-15 153
AG-30 306
AG-50 510
AG-62 612
AG-75 765
AG-102 1020
AG-152 1360
AG-233 1530
AG-303 2652
AGD-1,5 20
AGD-4 85
AGD-7 170
AGD-14 170
AGD-15 340
AGD-30 612
AGD-32 340
AGD-50 1020
AGD-62 612
AGD-75 1360
AGD-102 1020
AGD-152H 1700
AGT-4 153
AGT-7/15 340
AGT-15/30 612
AGT-32/62 612
AGT-15/75 1360
AGT-30/75 1360
AGT-32/152H 1700
AGT-62/102 1020
AGT-62/152H 1700
8AGD-1 20
8AGD-2 20
8AGD-2,8 54
8AGD-5 170
8AGD-14 340
8AGD-30 340
8AGD-60 612
8AGD-150 1360
8AGD-5/14 170
8AGD-5/30 340
8AGT-14/30 340
8AGT-14/60 612
8AGT-30/60 612
8AGT-30/150 1360
8AGT-60/150 1360
8AGT-125 1020
14AGD-315 2380
14AGD-123/315 2380

Vill du veta mer, ring oss   08 795 52 60