under-header-bg
×

OBS

Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Hydrauldrivna Gasboostrar

Hydrauldrivna boostrar används vid stora effekter, över ca 7 kW. Dessa boostrar finns i två serier, 100 respektive 120. I båda serierna finns enstegs dubbelverkande och tvåstegsboostrar. Dessa boostrar skall monteras liggande. Separationen mellan drivdelen och gasdelen bygger på samma filosofi som de luftdrivna, dvs tre tätningar mellan drivningen och gasen med ventilation till atmosfär i de två mellanrummen. Funktionsprincipen är också densamma som för de luftdrivna, dvs en långsamtgående kolv som rör sig fram och åter med
backventiler som öppnar och stänger. En viktig skillnad är dock att växlingsfunktionen inte finns inbyggd.
HYDMOS bygger hydraul- och styrsystem anpassade för dessa boostrar.

Kylningen av gasen i dessa boostrar sker också med ett hjälp av ett mantlat rör runt gassektionen.
Kylvätskan kan vara hydrauloljan eller en annan vätska.

Beräkningsprogram för hydrauldrivna boostrar finns att ladda ner under BERÄKNINGSPROGRAM.

Exempel på modelbeteckning 120HGT10-165/50

120 står för hydraulcylinderns diameter (mm)

T står för Två steg

10 är slaglängden (tum)

165 står för första stegets diameter på kolven (mm)

50 står för andra stegets diameter på kolven (mm)

 

 {gallery}Hydrualdrivna Gasboostrar{/gallery}

 

 Enstegs dubbelverkande, serie 100. Slagl 6”

MODELLInloppstryck  Min bar  Inloppstryck  Max barUtloppstryck Max bar Max. CRDepl. literCPM 
100HGD6-145 3,4 128 128 6 5,11 25
100HGD6-115 3,4 190 190 6 3,13 25
100HGD6-85 6,9 414 448 6 1,76 25
100HGD6-50 6,9 414 931 6 0,66 25

 

 Tvåstegs, serie 100. Slagl 6”

MODELLInloppstryck Min barInloppstryck Max barUtloppstryck Max barMax. CRDepl. literCPM
100HGT6-145/85 3,4 128 448 104 0,88 25
100HGT6-145/50 3,4 128 448 280 0,33 25
100HGT6-115/85 3,4 190 448 64 0,88 25
100HGT6-115/50 3,4 190 931 171 0,33 25
100HGT6-85/50 6,9 414 931 96 0,33 25

 

Enstegs dubbelverkande, serie 120. Slagl 10”

MODELLInloppstryck Min  barInloppstryck Max  barUtloppstryck Max barMax. CRDepl. liter  CPM
120HGD10-165 3,4 128 128 6 11,73 18
120HGD10-85 6,9 414 448 6 2,93 18
120HGD10-50 6,9 414 931 6 1,11 18

 

 

 Tvåstegs, serie 120. Slagl 10”

MODELLInloppstryck Min bar Inloppstryck Max barUtloppstryck Max barMax. CRDisp liter.CPM 
120HGT10-165/85 3,4 128 448 144 1,47 18
20HGT10-165/50 3,4 128 931 386 0,55 18
120HGT10-85/50 6,9 414 931 96 0,55 18

Vill du veta mer, ring oss   08 795 52 60