under-header-bg

Vätskepump - luftdriven

Vätskepumpar från Haskel är tryckluftdrivna och används i många sammanhang. Principen bygger på tryckstegring med hjälp av olika areor. De finns i en mängd storlekar och tryckstegringsförhållanden samt i olika material för olika applikationer. Haskel har tillverkat dessa pumpar i över 40 år och hos flera av modellerna har designen inte ändrats på årtionden. Ett brett program kompletterat med ett stort antal modifieringsmöjligheter tillsammans med ett långt kunnande borgar för att vi skall hitta rätt för varje applikation.

Pumparna finns i tryckstegringsförhållande från 1,5 till 1373 ggr. Högsta tryck är 7000 bar.

Pumparna klarar de flesta vätskor utom rena syror och vätskor med partiklar i. Trögflytande vätskor kan pumpas om vätskan trycksätts i sugledningen, exempelvis med en hjälppump före. Alla pumpar klarar lika högt inkommande tryck som utgående tryck (utom 6-serien).

Pumparna kan fås med olika modifieringar, exempelvis drift för låga drivtryck, extern start-stopp, räkneverk, slaglängdsbegränsning, separation mellan drivdel och vätskedel, pumpning av trycksatta gaser (gasol, CO2 etc) mm.

Pumparna modellkodas med en bokstavskombination följt av en sifferkombination. Bokstäverna anger pumptyp, material i pumphus resp. packningar, siffrorna anger tryckstegringsförhållandet.

Varje pump har ett individuellt serienummer som anger tillverkningsmånad/år samt ett löpnummer.

Tabellen nedan visar tillgängliga modeller och deras maximala utgående tryck.

Katalog med beräkningsprogram finns under fliken DATABLAD OCH BERÄKNINGSPROGRAM.

Tabeller

 

 

 

 M-SERIEN

Tryck till 1030 bar. Drivning med tryckluft i intervallet 1,8 till 9 bar. Flöden upp till 8 l/min kontinuerligt. Lämpliga för de flesta vätskor och gaser i vätskeform beroende på modell. Finns också helt i rostfritt (CIP-pump).

MODELLTryckstegrings förh. Kontinuerligt *Intermittent*Deplacement ml/slagFlöde** vid nolltryck
M, MDTV, MDSTV -5 43 43 13,6 8,0
M, MS -7 62 62 9,8 6,0
  -12 103 103 5,9 3,5
M, MS, MCPV, 29723*** -21 179 179 3,3 1,7
  -36 310 310 2,0 1,2
  -71 607 607 1,0 0,6
  -110 931 931 0,6 0,4
  -188 1034 1034 0,4 0,2

* Maximalt utgående tryck - bar

** Vid kontinuerlig drift - l/min

*** Intermittent tryck 690 bar för pumparna MS, MCVP, 29723 i rostfritt stål.

 

 

 

 3/4-SERIEN

Tryck till 1030 bar. Drivning med tryckluft i intervallet 0,2 till 7 bar. Flöden upp till 8,5 l/min. Lämpliga för petroleumbaserade hydrauloljor, diesel, HWCF & 95/5, vatten samt gaser i vätskeform.

MODELLTryckstegrings förh. Maximalt utgående tryck Kontinuerligt / IntermittentDeplacement ml/slagFlöde vid nolltryck
4B -14 103 14,7 8,5
  -21 159 9,8 5,7
  -25 189 8,2 5,0
  -30 221 7,0 4,0
  -37 262 5,7 3,3
  -55 414 3,6 2,0
  -75 538 2,8 1,6
  -100 731 2,1 1,1
  -150 1034 1,4  0,8

 

 

 

1.5-SERIEN

Tryck till 3400 bar. Drivning med tryckluft i intervallet 0,2 till 10 bar. Flöden upp till 90 l/min kontinuerligt. Lämpliga för de flesta vätskor och gaser i vätskeform beroende på modell.

MODELLTryckstegrings förh.Kontinuerligt*Intermittent*Deplacement ml/slagFlöde** vid nolltryck
DSTV -1,5 8 10 522,7 90,0
ATV, DTV -4 48 83 327,7 33,0
AW, DF, ASF, DSF, DSTV -B10 110 110 66,4 16,5
  -B15 165 165 44,2 10,0
  -25 276 276 26,5 6,6
  -35 393 393 19,0 4,8
  -60 676 676 11,0 2,5
  -100 1034 1138 6,7 1,7
  -150 1034 1379 4,4 1,0
HF, DHF, HSF, DSHF -151 1724 1724 4,5 1,0
  -225 2069 3551 3,0 0,7
  -300 2069 3448 2,3 0,5
HF -450 - 3403 1,5 -

* Maximalt utgående tryck - bar

** Vid kontinuerlig drift - l/min

 

 

 

2.0-SERIEN

Tryck till 6895 / 5172 bar. Drivning med tryckluft i intervallet 0,2 till 7/10 bar (3/2 drivkolvar). Flöden upp till 13 l/min kontinuerligt. Lämpliga för de flesta vätskor och gaser i vätskeform beroende på modell.

MODELLTryckstegrings förh.Kontinuerligt*Intermittent*Deplacement ml/slagFlöde** vid nolltryck
AW, DF, ASF, DSF, DSTV -B22 221 221 66,4 13,2
  -B32 331 331 44,2 8,3
  -B52 345 552 26,5 5,0
  -72 276 276 19,0 3,9
  -122 1034 1310 11,0 2,1
HF, DHF, HSF, DSHF -202 1724 1724 6,7 1,3
  -302 2069 3448 4,4 0,9
DXHF, DSXHF -452 2069 4828 2,9 0,6
  -602 2069 5172 2,3 0,5
  -683 2069 4827 3,0 0,4
  -903 2069 5171 2,3 0,3
DSXHW -1373 2069 6895 1,4 0,2

* Maximalt utgående tryck - bar

** Vid kontinuerlig drift - l/min

 

 

 

6.0-SERIEN

Tryck till 690 bar. Drivning med tryckluft i intervallet 0,2 till 9 bar. Flöden upp till 49,2 l/min kontinuerligt. Lämpliga för de flesta vätskor och gaser i vätskeform beroende på modell. Ej lämplig för trycksatt inlopp. 

MODELLTryckstegrings förh.Kontinuerligt*Intermittent*Deplacement ml/slagFlöde** vid nolltryck

GWD, GSFD, DGFD,

DGSFD, DGSTVD
-12 552 690 260 49,2
GW, DGF, GSF, DGSF -35 302 302 98,0 19,7
DGSTV -60 517 517 57,0 12,4
  -100 690 690 34,0 6,6

* Maximalt utgående tryck - bar

** Vid kontinuerlig drift - l/min

 

 

 

8.0-SERIEN

Tryck till 1530 bar. Drivning med tryckluft i intervallet 0,2 till 9 bar. Flöden upp till 29 l/min kontinuerligt. Lämpliga för de flesta vätskor och gaser i vätskeform beroende på modell.

MODELLTryckstegrings förh.Maximalt utgående tryck Kontinuerligt / IntermittentDeplacement ml/slagFlöde vid nolltryck

8FD, 8SFD, 8DFD,

8DSFD, 8DSTVD
-25 680 229,0 29,0
8SFD -40 408 145,3 18,0
  -65 680 88,2 10,5
8DSFD -100 680 57,5 6,6
8HSFD -225 1530 25,5 3,0

 

 

 

10.0-SERIEN

Tryck till 2482 bar. Drivning med tryckluft i intervallet 0,2 till 9 bar. Flöden upp till 12,5 l/min kontinuerligt. Lämpliga för de flesta vätskor och gaser i vätskeform beroende på modell. 

MODELLTryckstegrings förh.Maximalt utgående tryck Kontinuerligt / IntermittentDeplacement ml/slagFlöde vid nolltryck
D14STD, D14SFD -125 1103 144,2 12,5
  -315 2482 57,4 4,2

 

 

 

Vill du veta mer, ring oss   08 795 52 60