under-header-bg
×

OBS

Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Hydraulservon

HYDMOS marknadsför stegmotorstyrda hydraulservon från den schweiziska tillverkaren Curtis Wright Antriebstechnik (tidigare SIG). Dessa servon karaktäriseras av en säregen konstruktion som medger mycket snabba förlopp i kombination med hög positionsnoggrannhet.

I programmet finns både cylindrar och motorer men även ventiler.

Hela idén bygger på att återkoppla rörelsen direkt, mekaniskt, till ventilsliden. För att åstadkomma en rörelse snedställs ventilsliden med hjälp av en stegmotor (och gänga) varvid cylindern eller motorn börjar röra sig. Rörelsen återkopplas direkt till ventlsliden, i cylinderns fall med hjälp en skruv i kolvstången, via en annan gänga så att ventilsliden återtar sin utgångsposition. Ju längre stegmotorn körs desto längre går cylindern eller motorn och ju fortare stegmotorn körs desto fortare går servot.

Varje applikation beräknas individuellt och enheten tillverkas därefter speciellt för ändamålet.

Bildgalleri

{gallery}39{/gallery}

Vill du veta mer, ring oss   08 795 52 60