under-header-bg

Vattenhydraulik

 Allmänt om vattenhydraulik

Vattenhydrauliken har idag kommit så långt att vi kan erbjuda komponenter som gör att ett system kan jämföras med ett konventionellt hydraulsystem. Vi har i vårt program riktningsventiler, proportionalventiler, flödesdelare, pilotstyrda backventiler, tryckreglerande ventiler, tryckkompenserade flödesventiler, variabla pumpar och många andra funktioner vilka tillsammans gör att vi kan erbjuda ett system för de flesta uppgifter.

Vattnet har inga smörjande egenskaper. Den svårigheten kommer man runt med materialvalet, man använder plast och rostfritt stål. I alla våra komponenter där två ytor rör sig mot varandra är den ena plast och den andra rostfritt stål. Eftersom man inte bygger upp någon film mellan rörliga ytor behövs inte heller spelet vilket gör att vattenhydrauliska komponenter har en högre volymetrisk verkningsgrad (mindre inre läckage). Ett tydligt exempel på det är vår riktningsventil.

Våra vattenhydrauliska system körs på rent vatten, inga tillsatser utom en för att förhindra frysning.

Fördelar:

Mljöaspekten är uppenbar eftersom oljan är miljöfarlig och vattnet, även med tillsats för antifrysning, inte är det. Andra fördelar är brandrisken vilket också kan medföra lägre försäkringspremie, läcker inte olja vilket är ett krav vid vissa processer, vattnet är inte lika kompressibelt som olja vilket gör att man kommer att kunna göra snabbare reglersystem med vatenhydraulik. I vissa fall används vattnet inte bara som energibärare utan även till befuktning, brandbekämpning etc. Ytterligare en fördel kan vara att man inte behöver någon returledning, kräver dock att vattentillgången är god.

Begränsningar:

Idag kör vi våra vattenhydrauliska system upp till 160 bar kontinuerligt. Med rätt rening har ett vattenhydraulsystem lika lång livslängd som ett konventionellt. Går man över 160 bar reduceras livslängden avsevärt.

 Pumpar för vattenhydraulik 

TYPDeplacement  cm3 MaxDeplacement  cm3 MinMax. varvtal sugtrycksatt sug*Max effekt (kW)Max. flöde (l/min)Max kont tryck (bar)Vikt (kg)Temperatur  max °C**Temperatur min°C***
P1 1,5 0,8 2000 ---- 0,55 2,4 100 1,5 90 2
P3 4 3 1800 2000 1,75 6 160 1,9 90 2
P6 6 3.3 1800 2000 3,8 12 160 2,2 50 2
P15 19 8 1800 2000 11 37,2 160 8 50 2
P30 35 20 1800 2000 19.5 66 160 10 50 2
P60 70,3 35 1800 2000 42 146 160 19 50 2
P180 225 104 1800 2000 114 430 160 82 50 2

 *Högre varvtal är möjligt med högre inloppstryck, kontakta oss
** Högre temperaturer är möjliga, kontakta oss
*** Lägre temeperaturer möjliga med antifrysvätska, kontakta oss för ytterligare råd

Dessa axialkolvpumpar är helt oljefria och kan köras på kranvatten eller havsvatten, ingen tillsatssmörjning behövs. Pumparna tillverkas med ett litet övermått på kolvarna för att de skall kunna slita in sig vilket de har gjort efter någon timmes drift. Notera att vattnet inte har några smörjande egenskaper utan det lilla läckage som uppstår har till syfte att kyla och därmed skydda plastmaterialet.

Glykos:

För pumpar som är avsedda för glykosinblandning skall detta specificeras vid beställning. Det nämnda övermåttet görs då mindre eftersom glykoset bidrar till att öka diametern på kolvarna en liten aning.

Sugledning:

Pumparna finns i huvudsak i två utföranden; avsedda att suga tryckmediet eller där inloppet är en trycksatt. Pumpar som är avsedda för trycksatt inlopp kan köras åt båda håll och är försedda med en dräneringsledning vilken måste kopplas till tank. Pumpar som suger själva har ingen dräneringsledning. Sugledningen skall göras ett nummer större än för ett oljehydraulsystem

Motor-pumpenheter:

Mellanstycke och axelkopplingar finns tillgängliga för drift med IEC elmotorer. Ge akt på att pumparna är känsliga för radial- och axialkrafter på axeln.

Temperatur:

Pumparnas arbetsområde är mellan 2 och 50 grader. För lägre temperaturer måste en antifrysvätska tillsättas, exempelvis propylenglykol (E1520). Mängden är beroende av temperaturen. Temperaturer över 50 C är möjliga, kontakta oss för rådgivning och mer information.

Filtrering:

Allt vatten som kommer till pumparna måste flitreras till minst 25µm, och beta10 = 75. Returfilter rekomenderas för slutna system.

Riktningsventiler för vattenhydraulik

Dessa riktningsventiler är avsedda för kranvatten eller saltvatten och är en typ av slidventil men har väsentligt mindre läckage än en konventionell hydraulventil. Vattenflödet styrs av en bricka som flyttas med manöverdonet (el, luft eller hand). När brickan har kommit till sitt nya läge trycksätts den av mediet och tätar på så sätt mot de övriga kanalerna. Kraften att flytta brickan blir därför ganska stor men när man väl har fått den att röra sig går den lätt. Därför skall dessa riktningsventiler i el-utförande förses med ett elektronikkort som drar ned kraften på magneten till endast en hållkraft.

Glykos:

Riktningsventilerna fungerar utmärkt med glykosinblandningar. Vid höga inblandningsgrader får vätskan smörjande egenskaper vilket gör att hållkraften måste ökas en aning. Kontakta oss för mer information.

Utförande:

Ventilerna finns utförande 4/3, 4/2 och 3/2 i olika slidkonfigurationer.

Ventilerna fnns i utförande för rörmontage och för plattmontage, obs ej NG6.

Manöverorgan:

- Elmagnet, olika spänningar.
- Luftmanöver
- Mekanisk manöver, fot, hand etc.

Temperatur:

Ventilerna arbetsområde är mellan 2 och 50 grader. För lägre temperaturer måste en antifrysvätska tillsättas, exempelvis propylenglykol (E1520). Mängden är beroende av temperaturen. Temperaturer över 50 C är möjliga, kontakta oss för rådgivning och mer information.

Proportionalventiler för vattenhydraulik

Dessa proportionalventiler är avsedda för kranvatten eller saltvatten och är en typ av slidventil men har väsentligt mindre läckage än en konventionell hydraulventil. Vattenflödet styrs av en bricka som flyttas med elmagneten.

Riktningsventiler:

Riktningsventiler finns i två utföranden, 4/3 (A och B till T) och 4/2 (kryss – parallell). De går att få för rörledningsmontage eller för blockmontage.

Tryckbegränsningsventiler:

Tryckbegränsningsventilerna fås i utförande rörlednings- eller plattmontage. Tryckområde 0 – 160 bar.

Glykos:

Ventilerna fungerar utmärkt med glykosinblandningar. Vid höga inblandningsgrader får vätskan smörjande egenskaper vilket gör att hållkraften måste ökas en aning. Kontakta oss för mer information.

Temperatur:

Ventilerna arbetsområde är mellan 2 och 50 grader. För lägre temperaturer måste en antifrysvätska tillsättas, exempelvis propylenglykol (E1520). Mängden är beroende av temperaturen. Temperaturer över 50 C är möjliga, kontakta oss för rådgivning och mer information.

Cylindrar för vattenhydraulik

Dessa cylindrar kännetecknas av att de endast utförs i SS316, är av dragstångsmodell och finns i storlekar från D32 till D100. Olika infästningsmöjligheter finns såsom länköron, fläns fram och bak samt ok.

En dragstångscylinder har inga svetsar vilka annars efter en tid brukar ge upphov till korrosion. Därför är dessa cylindrar av en uthållig konstruktion men också lätta att serva vid exempelis packningsbyte eller reservdelsbyte.

Vill du veta mer, ring oss   08 795 52 60